Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


DSP/2/2023

21-02-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. OGŁOSZENIE SWKO  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO  

KSZ/DSM/06/2023

16-02-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:       BADANIA  LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   16.02.2023 – OGŁOSZENIE 16.02.2023 – SWKO 16.02.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1: Badanie układu dopełniacza CH50, Oznaczenie p/c przeciwko receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R); Oznaczanie p/c przeciw błonie podst. kłębków nerkowych […]

DSP/1/2023

06-02-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. SWKO OGŁOSZENIE  OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO  

Prestiżowe wyróżnienie w konkursie Lider Roku w Ochronie Zdrowia

02-02-2023

Duże wyróżnienie dla naszego szpitala oraz dla prof. Iwona Niedzielskiej. Kierowany przez nią Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej otrzymał wyróżnienie w konkursie Lider Roku 2022 w Ochronie Zdrowia – Innowacyjny Szpital. Prof. Iwona Niedzielska została wyróżniona za serię zabiegów rekonstrukcyjnych twarzoczaszki. Wykonuje się je z wykorzystaniem złożonych, zaawansowanych i spersonalizowanych implantów 3D. Tak stworzone konstrukcje odtwarzają idealnie […]

KSZ/DSM/05/2023

02-02-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE Oznaczanie przeciwciał przeciw czynnikowi H  (anty CFH) CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   01.02.2023 – OGŁOSZENIE 01.02.2023 – SWKO 01.02.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 01.02.2023 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM