Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/19/2021


16-08-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
  • Konsultacje gastroenterologiczne –  CPV: 85121251-7
  • Badania endoskopowe – CPV: 85121200 – 5
  • Badania endoskopowe laryngologiczne – CPV: 85121200 – 5 Kompleksowe zabezpieczenie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę w przypadku awarii sprzętu Udzielającego Zamówienia

16.08.2021 – OGŁOSZENIE

16.08.2021 – SWKO

16.08.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 – Konsultacje gastroenterologiczne

16.08.2021 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2 – Badania endoskopowe

16.08.2021 – Załącznik nr 3 –  Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 3 – Badania endoskopowe laryngologiczne

16.08.2021 – Załącznik nr 4 – 6 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

16.08.2021 – Załącznik nr 7 – Oświadczenie Oferenta

16.08.2021 – Załącznik nr 8 – Pytania dotyczące standardu HL7

16.08.2021 – Załącznik nr 9 – Wzór umowy

16.08.2021 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

26.08.2021 – Zmiana terminów I

31.08.2021 – PYTANIA I

31.08.2021 – Zmiany do SWKO I

01.09.2021 – Zmiana terminów II

14.09.2021 – Ogłoszenie wyników

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM