Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/20/2019

28-11-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania diagnostyczne neurologiczne – CPV: 85121200-5   28.11.2019 – OGŁOSZENIE 28.11.2019 – SWKO 28.11.2019 – Zalącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 28.11.2019 – Załącznik nr 2-4 do SWKO – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 28.11.2019 – Załącznik nr […]

KSZ/DSM/19/2019

22-11-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania Densytometryczne CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   22.11.2019 – OGŁOSZENIE 22.11.2019 – SWKO 22.11.2019 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 22.11.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 22.11.2019 – Załącznik […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM