Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-17-138BN

27-12-2017

MODERNIZACJA INSTALACJI PRZYZYWOWEJ NA VI ODCINKU ODDZIAŁU HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU WRAZ Z MALOWANIEM ODDZIAŁU

Zp-17-148UN

27-12-2017

DOSTAWA LEKÓW 33

ZP-17-121UN

27-12-2017

DOSTAWA LEKÓW 28

ZP-17-146BN

21-12-2017

DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH Z OPROGRAMOWANIEM

ZP-17-132BN

21-12-2017

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SZPITALA

ZP-17-147BN

21-12-2017

DOSTAWA AKCESORII DO SYTEMU PODCIŚNIENIOWEGO LECZENIA RAN

ZP-17-142BN

20-12-2017

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE – LIKWIDACJA SZKODNIKÓW DREWNA WIĘŹBY DACHOWEJ

ZP-17-144BN

19-12-2017

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH- PROTEZY NACZYNIOWE

ZP-17-145BN

19-12-2017

DOSTAWA SERWET OPERACYJNYCH

ZP-17-137UN

18-12-2017

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH

ZP-17-098UN

18-12-2017

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

ZP-17-120UN

18-12-2017

DOSTAWA LEKÓW 27

ZP-17-143G

15-12-2017

USŁUGA GOŃCA NA  TERENIE  SPSKM

KSZ/DDA/5/2017

14-12-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną  (pielęgniarka lub ratownik medyczny). 14.12.2017- Ogłoszenie 14.12.2017- SWKO 14.12.2017- Załącznik nr 1- Formularz cenowy 14.12.2017- Załącznik nr 2-4 do SWKO-  14.12.2017- Załącznik nr 5 do SWKO- Wzór umowy. 22.12.2017- WYNIKI

KSZ/DSM/6/2017

11-12-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne 11.12.2017-  OGŁOSZENIE 11.12.2017-  SWKO 11.12.2017-  Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy 11.12.2017-  Załącznik nr 2-4 do SWKO– Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 11.12.2017-  Załącznik nr 5- Oświadczenie oferenta 11.12.2017-  Załącznik nr 6- […]

ZP-17-133BN

07-12-2017

OKRESOWE PRZEGLĄDY I KONSERWACJA SPRZĘTU ORAZ APARATURY MEDYCZNEJ DO DIAGNOSTYKI RTG

ZP-17-135BN

07-12-2017

TRANSPORT SANITARNY PACJENTÓW

ZP-17-136BN

05-12-2017

DOSTAWA MIĘSA, PRODUKTÓW MIĘSNYCH I MASŁA

ZP-17-134BN

01-12-2017

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM