Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/15/2023


25-08-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Badania laboratoryjne: Stężenie witaminy B1 (tiamina)
CPV: 85145000-7  – Usługi  świadczone przez  laboratoria medyczne

 

25.08.2023 – OGŁOSZENIE

25.08.2023 – SWKO

25.08.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1

25.08.2023 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

25.08.2023 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

25.08.2023 – Załącznik nr 6 – Wzór umowy

25.08.2023 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

05.09.2023 – Zmiana terminów I

14.09.2023 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM