Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/16/2019


23-09-2019
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Badania Densytometryczne

CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego

 

23.09.2019 – OGŁOSZENIE

23.09.2019 – SWKO

23.09.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1

23.09.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

23.09.2019 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

23.09.2019 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

23.09.2019 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

23.09.2019 – Załącznik do umowy – Umowa o udostępnienie danych osobowych

30.09.2019 – Zmiana terminów I

03.10.2019 – Zmiana terminów II

03.10.2019 – PYTANIA I

03.10.2019 – Zmiany do SWKO I

11.10.2019 – Unieważnienie konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM