Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/10/2021

06-04-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne     06.04.2021  – OGŁOSZENIE 06.04.2021  – SWKO 06.04.2021  – Załącznik nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1: Konsultacje psychiatryczne 06.04.2021  – Załącznik nr 2 –  Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2: Konsultacje psychiatryczne wykonywane niezależnie od pory […]

KSZ/DSM/9/2021

06-04-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA  ENDOSKOPOWE LARYNGOLOGICZNE KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W TYGODNIU I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA CPV: 85121200 – 5   specjalistyczne usługi medyczne   06.04.2021 – OGŁOSZENIE 06.04.2021 – SWKO 06.04.2021 – Załącznik nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy 06.04.2021 – Załącznik nr […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM