Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/1/2022


03-01-2022
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Konsultacje z zakresu chirurgii klatki piersiowej
i zabieg drenażu opłucnej
CPV: 85121300 – 6

 

03.01.2022 – OGŁOSZENIE

03.01.2022 – SWKO

03.01.2022 –Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

03.01.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

03.01.2022 – Załącznik nr 5– Oświadczenie Oferenta

03.01.2022 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

03.01.2022 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

03.01.2022 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

12.01.2022 – Zmiana terminów I

14.01.2022 – PYTANIA I

14.01.2022 – Zmiany do SWKO I

21.01.2022 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM