Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/19/2018


24-07-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA GENETYCZNE

24.07.2018 – OGŁOSZENIE

24.07.2018 – SWKO

24.07.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1

24.07.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2

24.07.2018 – Załącznik nr 3-5 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

24.07.2018 – Załącznik nr 6 – Oświadczenie Oferenta

24.07.2018 – Załącznik nr 7– Pytania dotyczące standardu HL7

24.07.2018 – Załącznik nr 8 – Wzór umowy

24.07.2018 – Załącznik do umowy – Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

30.07.2018 – PYTANIA I

30.07.2018 – PYTANIA II

30.07.2018 – Zmiana terminów I

13.08.2018 – PYTANIA III

13.08.2018 – Zmiany do SWKO

14.08.2018 – Pytania IV

20.08.2018 – Unieważnienie

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM