Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/9/2016


18-07-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

Badań immunopatologicznych – CPV: 85148000-8 – usługi analizy medycznej.

18.07.2016- Ogłoszenie

18.07.2016- SWKO

18.07.2016- Załącznik 1- FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

18.07.2016- Załącznik 2- FORMULARZ OFERTOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

18.07.2016- Załącznik 3- OŚWIADCZENIE OFERENTA

18.07.2016- Załącznik 4- WZÓR UMOWY

01.08.2016- Unieważnienie Konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM