Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/18/2022


21-11-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Badania  Tomografii Komputerowej

KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W  TYGODNIU
I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA
CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego

 

21.11.2022 – OGŁOSZENIE

21.11.2022 – SWKO

21.11.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

21.11.2022 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

21.11.2022 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

21.11.2022 –Załącznik nr 6 –  Wzór umowy

21.11.2022 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

05.12.2022 – Unieważnienie konkursu – Unieważnienie konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM