Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


Szczepienia przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

18-12-2020

Jesteśmy szpitalem tzw. węzłowym w ramach Narodowego Programu Szczepień będziemy realizować szczepienia przeciw COVID -19 dla personelu pracującego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych grup priorytetowych uprawnionych do otrzymania szczepienia w Etapie „0” (personel medyczny, niemedyczny zatrudniony w placówkach medycznych). Zapisy przedłożone do 14 stycznia 2021 SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA Załącznik nr 4a – Klauzula informacyjna […]

KSZ/DSM/9/2020

10-12-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA  MAMMOGRAFICZNE CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   10.12.2020 – OGŁOSZENIE 10.12.2020 – SWKO 10.12.2020 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1 10.12.2020 – Załącznik nr 2 -4– Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta […]

KSZ/DSM/8/2020

04-12-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania  Tomografii Komputerowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W  TYGODNIU I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   04.12.2020 – OGŁOSZENIE 04.12.2020 – SWKO 04.12.2020 – Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1 04.12.2020 – […]

Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

02-12-2020

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, realizowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia na lata 2011-2020, Fabryka Komunikacji Społecznej realizuje kampanię edukacyjno-informacyjną pod hasłem Solidarnie dla transplantacji. Celem kampanii jest upowszechnienie wiedzy na temat medycyny transplantacyjnej oraz zwiększenie poparcia społecznego dla dawstwa narządów, komórek i tkanek.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM