Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

30-12-2022

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-027 Katowice ul. Francuska 20-24 na podstawie umowy nr 6/13/24/2022/34/864 oraz aneksu nr 1 jest realizatorem zadania sfinansowanego na podstawie:          1. uchwały Rady Ministrów nr 164/2010 z dnia 12 października 2010r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011-2022 pod nazwą „ Narodowy […]

KSZ/DSM/19/2022

14-12-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania  Tomografii Komputerowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W  TYGODNIU I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   14.02.2022 – OGŁOSZENIE 14.02.2022 – SWKO 14.02.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 14.02.2022 – Załącznik nr […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM