Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/19/2023


30-11-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

                         BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM KOMPLEKSOWE
ZABEZPIECZENIE W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU
UDZIELAJĄCEGO
ZAMÓWIENIA
                     CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego

 

30.11.2023 – OGŁOSZENIE

30.11.2023 – SWKO

30.11.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

30.11.2023 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

30.11.2023 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

30.11.2023 – Załącznik nr 6 –  Wzór umowy

30.11.2023 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

13.12.2023 – Unieważnienie konkursu –  Unieważnienie konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM