Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/12/2021


20-05-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne

CPV: 85121231-1

 

20.05.2021 – OGŁOSZENIE

20.05.2021 – SWKO

20.05.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

20.05.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

20.05.2021 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

20.05.2021 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

20.05.2021 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

20.05.2021 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

01.06.2021 – Unieważnienie konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM