Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/10/2021


06-04-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE

CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

 

06.04.2021  – OGŁOSZENIE

06.04.2021  – SWKO

06.04.2021  – Załącznik nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1: Konsultacje psychiatryczne

06.04.2021  – Załącznik nr 2 –  Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2: Konsultacje psychiatryczne wykonywane niezależnie od pory dnia i nocy przez wszystkie dni kalendarzowe w roku

06.04.2021  – Załącznik nr 3 -5 –  Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

06.04.2021  – Załącznik nr 6 – Oświadczenie Oferenta

06.04.2021  – Załącznik nr 7 – Pytania dotyczące standardu HL7

06.04.2021  – Załącznik nr 8 – Wzór umowy

06.04.2021  – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

15.04.2021 – Unieważnienie konkursu

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM