Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/5/2021


15-02-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA LABORATORYJNE
CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

 

15.02.2021 – OGŁOSZENIE

15.02.2021 – SWKO

15.02.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

15.02.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

15.02.2021 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

15.02.2021 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

15.02.2021 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

15.02.2021 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

17.02.2021 – PYTANIA I

17.02.2021 – Odwołanie konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM