Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/6/2019


31-05-2019
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
  • Konsultacje urologiczne z możliwością wykonania badań  diagnostycznych        

CPV: 85121292-6 – Usługi urologiczne

  • Konsultacje urazowo-ortopedyczne z możliwością wykonania badań  diagnostycznych        

CPV: 85121283-0 – Usługi ortopedyczne

  • Konsultacje pediatryczne

CPV: 85121291-9 – Usługi pediatryczne

  • Konsultacje diabetologiczne

CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne

 

31.05.2019 – OGŁOSZENIE

31.05.2019 – SWKO

31.05.2019 – Załącznik 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 – Konsultacje urologiczne oraz badania diagnostyczne

31.05.2019 – Załącznik 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2 – Konsultacje urazowo-ortopedyczne oraz badania diagnostyczne

31.05.2019 – Załącznik 3 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 3 – Konsultacje pediatryczne

31.05.2019 – Załącznik 4 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 4 – Konsultacje diabetologiczne

31.05.2019 – Załącznik nr 5-7 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

31.05.2019 – Załącznik nr 8 – Oświadczenie Oferenta

31.05.2019 – Załącznik nr 9 – Pytania dotyczące standardu HL7

31.05.2019 – Załącznik nr 10 – Wzór umowy

05.06.2019 – PYTANIA I

05.06.2019 – Zmiany do SWKO I

10.06.2019 – Zmiana terminów I – dotyczy Pakietu nr 3 – Konsultacje pediatryczne

12.06.2019 – PYTANIA II – dotyczy Pakietu nr 3 – Konsultacje pediatryczne

14.06.2019 – Zmiana terminów II

18.06.2019 – Zmiana terminów III – dotyczy Pakietu nr 1- Konsultacje urologiczne oraz badania diagnostyczne

18.06.2019 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW  – dotyczy Pakietu nr 2 – Konsultacje urazowo-ortopedyczne oraz badania diagnostyczne

18.06.2019 – Unieważnienie – dotyczy Pakietów nr 3-4

24.06.2019 – Unieważnienie – dotyczy Pakietu nr 1- Konsultacje urologiczne oraz badania diagnostyczne

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM