Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/1/2022

03-01-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje z zakresu chirurgii klatki piersiowej i zabieg drenażu opłucnej – CPV: 85121300 – 6   03.01.2022 – OGŁOSZENIE 03.01.2022 – SWKO 03.01.2022 –Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 03.01.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM