Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSP/5/2014


02-12-2014

Konkurs ofert:

Zabiegi transplantacji szpiku:
– przeszczepianie autologicznych komórek krwiotwórczych
– przeszczepianie allogenicznych komórek krwiotwórczych od rodzeństwa identycznego w HLA lub od dawcy alternatywnego
– udzielanie specjalistycznych usług medycznych z zakresu transplantacji podczas opieki nas pacjentami Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku i Poradni Transplantacji Szpiku

02.12.2014 – Ogłoszenie:PDF
02.12.2014 – SWKO:PDF
12.12.2014 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM