Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/3/2017

28-04-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Badania histopatologiczne podstawowe, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępnie całodobowym- CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej 28.04.2017- Ogłoszenie 28.04.2017- SWKO 28.04.2017- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy. 28.04.2017- Załącznik nr 2-4- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 28.04.2017- Załącznik […]

ZP-17-034BN

26-04-2017

DOSTAWA ELEMENTÓW ZESPALAJĄCYCH I REKONSTRUKCYJNYCH DO ZABIEGÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI

KSZ/DDA/2/2017

26-04-2017

Konkurs na TRANSPORT MEDYCZNY 2017.04.26: Ogłoszenie 2017.04.26: SWKO 2017.06.08: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP-17-035BN

21-04-2017

DOSTAWA KOMBINEZONÓW I MASEK

ZP-17-032UN

20-04-2017

DOSTAWA LEKÓW – 8

ZP-17-030UN

20-04-2017

DOSTAWA LEKÓW – 7

ZP-17-031BN

13-04-2017

ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW SZPITALNYCH

ZP-17-029UN

12-04-2017

DOSTAWA LEKÓW 6

ZP-17-026UN

11-04-2017

DOSTAWA LEKÓW 5

ZP-17-033BN

11-04-2017

DOSTAWA LEKÓW 9

ZP-17-027BN

05-04-2017

DOSTAWA CIEKŁEGO AZOTU O CZYSTOŚCI 99,99% WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA MAGAZYNOWEGO

Relacja z V Ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej „Trudności w leczeniu ran ostrych i przewlekłych”

03-04-2017

W dniu 31.03.2017 roku w Domu Lekarz zorganizowano V Ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową „Trudności w leczeniu ran ostrych i przewlekłych ″.Konferencja została zorganizowana przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działający w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Zespół Chirurgiczny i Transplantacyjny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM