Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DDA/1/2022


04-04-2022
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:
Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem)

04.04.2022 – Ogłoszenie
04.04.2022 – SWKO
04.04.2022 – Załącznik nr 1
04.04.2022 – Załącznik nr 2-4
04.04.2022 – Załącznik nr 5
07.04.2022 – PYTANIA I
07.04.2022 – ZMIANY I
20.04.2022 – Wyniki

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM