Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/14/2018


08-05-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
  • Badania histopatologiczne podstawowe, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym;

08.05.2018 – OGŁOSZENIE

08.05.2018 – SWKO

08.05.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

08.05.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

08.05.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

08.05.2018 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

08.05.2018 – Załącznik nr 7  – Wzór umowy

08.05.2018 – Załącznik do umowy – Zasady powierzenia danych osobowych

10.05.2018 – PYTANIA I

22.05.2018 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM