Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/9/2022


27-06-2022
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

KONSULTACJE GERIATRYCZNE
CPV: 85121252-4 – Usługi geriatryczne

 

 

274.06.2022- OGŁOSZENIE

27.06.2022 – SWKO

27.06.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1

27.06.2022 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

27.06.2022 – Załącznik nr 5 –  Oświadczenie Oferenta

27.06.2022 – Załącznik nr 6 – Wzór umowy

27.06.2022 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

08.07.2022 – Unieważnienie konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM