Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/17/2021


14-07-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

 

  1. Konsultacje pulmonologiczne – CPV: 85121232-8
  2. Badania diagnostyczne pulmonologiczne – CPV: 85121232-8
  3. Bronchoskopia i bronchofiberoskopia (badania endoskopowe tchawicy
    i oskrzeli)- CPV: 85121200-5

 

14.07.2021 – OGŁOSZENIE

14.07.2021 – SWKO

14.07.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

14.07.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

14.07.2021 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

14.07.2021 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

14.07.2021 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

14.07.2021 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

22.07.2021 – PYTANIA I

22.07.2021 – Zmiany do SWKO I

03.08.2021 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM