Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


oferta pracy praca zatrudnimy

Oferta pracy: Inspektor ochrony danych

26-06-2020

Umowa o pracę – pełny etat. Wymagania: wykształcenie wyższe kursy i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych m.in. certyfikaty szkoleń z zakresu RODO certyfikat potwierdzający kompetencje jako Inspektor Ochrony Danych dobra znajomość urządzeń biurowych mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku IODO posiadanie wiedzy na temat zarządzania danymi oraz informacjami znajomość przepisów, standardów oraz dobrych praktyk […]

KSZ/DSM/4/2020

22-06-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA  IMMUNOGENETYCZNE- -P/C P. ANTYGENOM ZGODNOŚCI TKANKOWEJ DAWCY – DSA CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   22.06.2020 – OGŁOSZENIE 22.06.2020 – SWKO 22.06.2020 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 22.06.2020 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na […]

KSZ/DSM/3/2020

18-06-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE OKULISTYCZNE I BADANIA DIAGNOSTYCZNE OKULISTYCZNE CPV: 85121200 – 5   18.06.2020 – OGŁOSZENIE 18.06.2020 – SWKO 18.06.2020 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 18.06.2020 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 18.06.2020 – […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM