Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-18-132UN

28-09-2018

DOSTAWA LEKÓW 34

ZP-18-130BN

26-09-2018

DOSTAWA MONITORÓW EKRANOWYCH

ZP-18-134BN

26-09-2018

DOSTAWA APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

ZP-18-129UN

26-09-2018

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH

ZP-18-126BN

25-09-2018

DOSTAWA ŁÓŻEK DO INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ MATERACY PRZECIWODLEŻYNOWYCH

KSZ/DSM/23/2018

24-09-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE, MOLEKULARNE, LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   24.09.2018 – OGŁOSZENIE 24.09.2018 – SWKO 24.09.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 24.09.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 24.09.2018 – Załącznik nr […]

ZP-18-123UN

24-09-2018

DOSTAWA LEKÓW 33

DSP/8/2018

21-09-2018

2018-09-21: Ogłoszenie 2018-09-21: SWKO OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

ZP-18-121UN

20-09-2018

DOSTAWA LEKÓW 31

ZP-18-122BN

20-09-2018

DOSTAWA LEKÓW 32

ZP-18-119UN

14-09-2018

DOSTAWA LEKÓW 30

ZP-18-100UN

14-09-2018

DOSTAWA LEKÓW 26

ZP-18-113 UN

14-09-2018

DOSTAWA KOMPONENT DO PRZYGOTOWANIA PŁYNU DIALIZACYJNEGO

ZP-18-118BN

14-09-2018

DOSTAWA ŚWIEŻEGO DROBIU

ZP-18-116BN

11-09-2018

DOSTAWA SZWÓW CHIRURGICZNYCH

ZP-18-099UN

11-09-2018

DOSTAWA LEKÓW 25

ZP-18-102UN

11-09-2018

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

KSZ/DDA/2/2018

10-09-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną  (pielęgniarka lub ratownik medyczny). 10.09.2018- Ogłoszenie 10.09.2018- SWKO 10.09.2018- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy 10.09.2018- Załącznik nr 2-4 do SWKO 10.09.2018- Załącznik nr 5 do SWKO- Wzór umowy 10.09.2018- RODO- Załącznik nr […]

ZP-18-117BN

10-09-2018

DOSTAWA LEKÓW 29

ZP-18-115BN

06-09-2018

DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH

Laureat konkursu Marka Śląskie 2018

06-09-2018

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego ŚUM znalazł się wśród laureatów konkursu „Marka Śląskie” organizowanego przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową oraz zdobył wyróżnienie w kategorii Zdrowie.

ZP-18-114 BN

06-09-2018

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW – A

oferta pracy praca zatrudnimy

Oferta pracy: Lekarz specjalista stomatolog/lekarz specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

06-09-2018

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pełny etat – w Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Kontakt: 32 259 13 61, 32 259 13 60, 32 259 16 61, kadry@spskm.katowice.pl Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą elektroniczną prosimy o dołączenie podpisanej zgody Załącznik nr 1 na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu […]

ZP-18-112BN

03-09-2018

DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I PIŚMIENNICZYCH

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM