Kontrast: włącz / wyłącz

Staże


Lekarze ubiegający się o realizację stażu kierunkowego w SPSK im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach, zobowiązani są na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem stażu do złożenia:

  • wniosku zawierającego zgodę osoby kierującej jednostką/komórką organizacyjną prowadzącą staż (załącznik nr 1),
  • podpisanego porozumienia pomiędzy szpitalem, a jednostką kierującą (załącznik nr 2).

 

Pliki do pobrania

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM