Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DDA/2/2021


02-02-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:
Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem)

02.02.2021- Ogłoszenie
02.02.2021- SWKO
02.02.2021- Załącznik nr 1 do SWKO
02.02.2021- Załącznik nr 2-4 do SWKO
02.02.2021- Wzór umowy
11.02.2021 – PYTANIA I
11.02.2021- ZMIANY DO TREŚCI
11.02.2021- ZMIANA TERMINU
23.02.2021- Unieważnienie

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM