Kontrast: włącz / wyłącz

Świadczenia


Wykaz świadczeń medycznych

Dializoterapia:

(32) 259 14 30

(32) 259 14 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM