Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-18-016BN

31-01-2018

DOSTAWA LEKÓW 3

KSZ/DSM/4/2018

29-01-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE  Z ZAKRESU CHIRURGII  KLATKI PIERSIOWEJ I ZABIEG DRENAŻU OPŁUCNEJ 29.01.2018- OGŁOSZENIE 29.01.2018- SWKO 29.01.2018- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy 29.01.2018- Załącznik nr 2-4 do SWKO- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 29.01.2018- Załącznik nr 5-Oświadczenie Oferenta 29.01.2018- Załącznik […]

DSP/3/2018

26-01-2018

2018-01-26: Ogłoszenie 2018-01-26: SWKO 2018-02-09: Unieważnienie

ZP-18-014BN

26-01-2018

DOSTAWA DIALIZATORÓW

ZP-18-013BN

22-01-2018

DOSTAWA AKCESORIÓW DO NEUROSTYMULATORA ORAZ URZĄDZENIA PIEZOELEKTRYCZNEGO

ZP-18-001UN

22-01-2018

DOSTAWA LEKÓW 1

ZP-18-003BN

16-01-2018

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

ZP-18-009BN

16-01-2018

URUCHOMIENIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ DLA ODDZ. HEMATOLOGII

DSP/1/2018

16-01-2018

2018-01-24: Unieważnienie 2018-01-11: Ogłoszenie 2018-01-11: SWKO

KSZ/DSM/3/2018

12-01-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE  OKULISTYCZNE I BADANIA DIAGNOSTYCZNE OKULISTYCZNE 12.01.2018 – OGŁOSZENIE 12.01.2018 – SWKO 12.01.2018 – Załącznik nr 1  – Formularz asortymentowo- cenowy 12.01.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, 12.01.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta 12.01.2018 – Załącznik nr 6– Pytania […]

KSZ/DSM/2/2018

12-01-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE  Z ZAKRESU CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ  I ZABIEG DRENAŻU OPŁUCNEJ 12.01.2018 –OGŁOSZENIE 12.01.2018 – SWKO 12.01.2018 – Załącznik nr 1  Formularz asortymentowo- cenowy 12.01.2018 – Załącznik 7 umowa 12.01.2018 – Załącznik nr 2-4 do SWKO 12.01.2018 – Załącznik nr 5 12.01.2018 – Załącznik nr 6- Pytania dotyczące […]

ZP-18-007BN

11-01-2018

DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH Z OPROGRAMOWANIEM

ZP-18-002UN

11-01-2018

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW – 1

KSZ/DSM/1/2018

11-01-2018

2018-01-11: SWKO 2018-01-11: OGŁOSZENIE 2018-01-11: Załącznik 1 2018-01-11: Załącznik 2 2018-01-11: Załącznik nr 3-5 do SWKO 2018-01-11: Załącznik nr 6 2018-01-11: Załącznik nr 7 – Pytania dotyczące standardu HL7 2018-01-11: Załącznik 8 umowa 2018-01-17: Zmiana terminów 2018-01-17: PYTANIA 2018-01-17: ZIAMNY DO SWKO 2018-01-19: ZIAMNY DO SWKO II 2018-01-24: Ogłoszenie wyników

ZP-18-004BN

09-01-2018

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB PRACOWNI INŻYNIERII SZPIKU I BANKU KOMÓREK Z WYPOSAŻENIEM W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

ZP-18-005BN

08-01-2018

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

ZP-17-124UN

02-01-2018

DOSTAWA LEKÓW 31

ZP-17-123UN

02-01-2018

DOSTAWA LEKÓW 30

ZP-17-122UN

02-01-2018

DOSTAWA LEKÓW 29

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM