Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-16-093 BN

31-08-2016

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH

ZP-16-092UN

31-08-2016

DOSTAWA LEKÓW 17

KSZ/DSM/12/2016

30-08-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 1.) Konsultacje neurologiczne- CPV: 85121200-5 2.) Badania diagnostyczne neurologiczne- CPV: 85121200-5 30.08.2016- OGŁOSZENIE 30.08.2016- SWKO 30.08.2016- Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo- cenowy- Konsultacje neurologiczne. 30.08.2016- Załącznik nr 2– Formularz asortymentowo- cenowy- Badania diagnostyczne neurologiczne. 30.08.2016- Załączniki nr 3-5– Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]

ZP-16-090UN

29-08-2016

DOSTAWA LEKÓW 15

KSZ/DSM/11/2016

26-08-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Endosonografia- EUS – CPV: 85121200 – 5 26.08.2016- OGŁOSZENIE 26.08.2016- SWKO 26.08.2016- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy 26.08.2016- Załącznik nr 2-4 do SWKO- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 26.08.2016- Załącznik 5- Umowa 02.09.2016- Pytania 02.09.2016- […]

ZP-16-091BN

26-08-2016

DOSTAWA LEKÓW 16

KSZ/DSM/10/2016

10-08-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 1.) Konsultacje gastroenterologiczne oraz badania diagnostyczne gastroenterologiczne- CPV: 85121251-7 2.) Konsultacje z zakresu położnictwa i ginekologii oraz badania diagnostyczne ginekologiczne- CPV: 85121210-8 3.) Konsultacje neurologiczne oraz badania diagnostyczne neurologiczne- CPV: 85121200-5 4.) Konsultacje pulmonologiczne oraz badania diagnostyczne pulmonologiczne- CPV: 85121232-8 5.) Konsultacje kardiologiczne oraz badania […]

ZP-16-099UN

01-08-2016

Dostawa odczynników – IX

ZP-16-102UN

01-08-2016

DOSTAWA LEKÓW – 14

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM