Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


DSP 2/2022

04-03-2022

  OGŁOSZENIE SWKO ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

KSZ/DSM/4/2022

02-03-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne CPV: 85121231-1 Konsultacje kardiochirurgiczne CPV: 85121200-5 Wyłączanie i włączanie kardiowerterów oraz kardiostymulatorów serca CPV: 85121231-1   02.03.2022 – OGŁOSZENIE 02.03.2022 – SWKO 02.03.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne 02.03.2022 […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM