Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


Obchody Jubileuszu 60-lecia Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego oddział w Zawierciu

06-10-2021

Dyrektor Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego, Rada Pedagogiczna, Pracownicy i Słuchacze zapraszają Absolwentów i Przyjaciół Szkoły na uroczyste obchody Jubileuszu 60-lecia Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego oddział w Zawierciu. Program uroczystości 60 – lecia Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Zawierciu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM