Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/8/2019


10-06-2019
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Konsultacje pediatryczne

CPV: 85121291-9 – Usługi pediatryczne

24.06.2019 – OGŁOSZENIE

24.06.2019 –SWKO

24.06.2019 –Załącznik 1- Formularz asortymentowo-cenowy

24.06.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

24.06.2019 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

24.06.2019 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

24.06.2019 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

28.06.2019 – Zmiana terminów I

01.07.2019 – PYTANIA I

01.07.2019 – Zmiany do SWKO I

03.07.2019 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM