Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/20/2018


30-07-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
  1. Konsultacje pneumonologiczne- CPV: 85121232-8
  2. Badania diagnostyczne pneumonologiczne – CPV: 85121232-8
  3. Bronchoskopia i bronchofiberoskopia (badania endoskopowe tchawicy i oskrzeli)- CPV: 85121200-5

30.07.2018 – OGŁOSZENIE

30.07.2018 – SWKO

30.07.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1

30.07.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2

30.07.2018 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 3

30.07.2018 – Załącznik nr 4-6 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

30.07.2018 – Załącznik nr 7 – Oświadczenie Oferenta

30.07.2018 – Załącznik nr 8– Pytania dotyczące standardu HL7

30.07.2018 – Załącznik nr 9 – Wzór umowy

30.07.2018 – Załącznik do umowy – Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

09.08.2018 – Zmiana terminów

13.08.2018 – PYTANIA

13.08.2018 – ZMIANY DO SWKO

22.08.2018 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM