Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/17/2018


05-06-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Badania  Tomografii Komputerowej

KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W  TYGODNIU I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA

05.06.2018 – OGŁOSZENIE

05.06.2018 – SWKO

05.06.2018 –Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

05.06.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

05.06.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

05.06.2018 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

05.06.2018 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

05.06.2018 – Załącznik do umowy – Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

20.06.2018 – Zmiana terminów I

22.06.2018 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM