Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/2/2019


20-02-2019
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Wyłączanie i włączanie kardiowerterów oraz kardiostymulatorów serca

CPV: 85121231-1 – Usługi kardiologiczne

20.02.2019 – OGŁOSZENIE

20.02.2019 – SWKO

20.02.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1

20.02.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

20.02.2019 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

20.02.2019 – Załącznik nr 6 – Wzór umowy

11.03.2019 – Ogłoszenie wyników

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM