Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/3/2021


04-02-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA GENETYCZNE W KIERUNKU PRZYCZYN GENETYCZNYCH  aHUS

CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

 

04.02.2021 – OGŁOSZENIE

04.02.2021 –SWKO

04.02.2021 –Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

04.02.2021 –Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

04.02.2021 –Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

04.02.2021 –Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

04.02.2021 –Załącznik nr 7 – Wzór umowy

04.02.2021 –Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

08.02.2021 – PYTANIA I

10.02.2021 – Zmiana terminów I

16.02.2021 – PYTANIA II

16.02.2021 – Zmiany do SWKO I

19.02.2021 – Zmiany do SWKO II

24.02.2021 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM