Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/15/2023

25-08-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania laboratoryjne: Stężenie witaminy B1 (tiamina) CPV: 85145000-7  – Usługi  świadczone przez  laboratoria medyczne   25.08.2023 – OGŁOSZENIE 25.08.2023 – SWKO 25.08.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 25.08.2023 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM