Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-13-035UN

28-03-2013

DOSTAWA  LEKÓW  6

ZP-13-033BN

27-03-2013

DOSTAWA PREPARATU DO ENZYMATYCZNEGO MASZYNOWEGO MYCIA NARZĘDZI

ZP-13-034BN

26-03-2013

DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH DLA ODDZ.CHIRURGII

DSM/7/2013

25-03-2013

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie: – Badania laboratoryjne

DSM/6/2013

18-03-2013

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie: – Badania cytologiczne i patomorfologiczne w dostępie całodobowym – Badania histopatologiczne bioptatów wątroby w dostępie całodobowym

ZP-13-029UN

15-03-2013

DOSTAWA  LEKÓW  5

ZP-13-028BN

13-03-2013

DOSTAWA  LEKÓW  4

ZP-13-020BN

13-03-2013

DOSTAWA MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA STERYLIZACJI

ZP-13-024UN

13-03-2013

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, KOMPRESÓW

ZP-13-023UN

13-03-2013

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 2

ZP-13-021BN

11-03-2013

DOSTAWA TAŚMY I ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH DO DRUKAREK KODÓW KRESKOWYCH ZEBRA TLP 2824

ZP-13-026BN

11-03-2013

Dostawa soli w pastylkach do uzdatniania wody

ZP-13-027BN

11-03-2013

Dostawa papieru toaletowego

ZP-13-025UN

11-03-2013

Dostawa Leków 3

DSM/5/2013

07-03-2013

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie: – Badania laboratoryjne

DSM/4/2013

05-03-2013

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie: – Badania cytologiczne i patomorfologiczne w dostępie całodobowym. – Badania histopatologiczne bioptatów wątroby w dostępie całodobowym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM