Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/20/2019


28-11-2019
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Badania diagnostyczne neurologiczne – CPV: 85121200-5

 

28.11.2019 – OGŁOSZENIE

28.11.2019 – SWKO

28.11.2019 – Zalącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

28.11.2019 – Załącznik nr 2-4 do SWKO – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

28.11.2019 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

28.11.2019 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

28.11.2019 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

28.11.2019 – Załącznik do umowy – Umowa o udostępnienie danych osobowych

04.12.2019 – Zmiana terminów I

09.12.2019 – PYTANIA I

09.12.2019 – Zmiany do SWKO I

13.12.2019 – PYTANIA II

16.12.2019 – Unieważnienie konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM