Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/16/2022

28-10-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   28.10.2022 – OGŁOSZENIE 28.10.2022 – SWKO 28.10.2022 – Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo-cenowy 28.10.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 28.10.2022 – […]

KSZ/DSM/15/2022

07-10-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: ELASTOGRAFIA  WĄTROBY CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania   medycznego   07.10.2022 – OGŁOSZENIE 07.10.2022 – SWKO 07.10.2022 – Załącznik 1– Formularz asortymentowo-cenowy 07.10.2022 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 07.10.2022 – Załącznik nr 5 […]

Śląskie Warsztaty Transplantacyjne

05-10-2022

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach współorganizuje Ślaskie Warsztaty Transplantacyjne. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20-21 października 2022 roku w Hotelu „Molo” w Osieku. PROGRAM VIII Warsztaty Transplantacyjne Warsztaty

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM