Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-14-033UN

28-05-2014

DOSTAWA ELEMENTÓW ZESPALAJĄCYCH I REKONSTRUKCYJNYCH DO ZABIEGÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI

DDA/1/2014

23-05-2014

Konkurs ofert: – Transport sanitarny

ZP-14-028BN

13-05-2014

ZAPROJEKTOWANIE I ZAINSTALOWANIE EKRANÓW AKUSTYCZNYCH NA DACHU BUDYNKU

ZP-14-025UN

12-05-2014

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ CENTRALI TELEFONICZNEJ

ZP-14-032UN

12-05-2014

DOSTAWA  LEKÓW  6

ZP-14-031BN

09-05-2014

MODERNIZACJA III ODCINKA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I  CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ – II etap 09.05.2014  –  ogłoszenie:pdf 09.05.2014  –  siwz:pdf 09.05.2014  –  specyfikacja techniczna roboty budowlane 09.05.2014  –  Specyfikacja-techniczna-inst.sanit_.pdf” 09.05.2014  –  specyfikacja techniczna  instalacje sanit. wentylacja 09.05.2014  –  specyfikacja techniczna roboty elektryczne 09.05.2014  –  przedmiary: roboty budowlane, elektryczne,wod-kan, klimatyzacja i wentylacja 09.05.2014  – projekt budowl. , projekt […]

ZP-14-029BN

08-05-2014

ROBOTY  AWARYJNE

ZP-14-030BN

07-05-2014

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW – 2

ZP-14-026UN

05-05-2014

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO DIALIZ NERKOWYCH

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM