Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/5/2018


19-02-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym;

Badania histopatologiczne bioptatów wątroby w dostępie całodobowym

19.02.2018 – OGŁOSZENIE

19.02.2018 –  SWKO

19.02.2018 – Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 1

19.02.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 2

19.02.2018 – Załącznik nr 3-5 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych,
Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta.

19.02.2018 – Załącznik nr 6 – Oświadczenie Oferenta

19.02.2018 – Załącznik nr 7– Pytania dotyczące standardu HL7

19.02.2018  – Załącznik nr 8 – Wzór umowy

22.02.2018 – ZASADY POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH DO ZAŁĄCZNIKA NR 8

22.02.2018 – ZMIANY DO SWKO

27.02.2018 – PYTANIA

27.02.208 – ZIAMNY DO SWKO II

01.03.3018 – Zmiana terminów II

08.03.2018 – Wyniki

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM