Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/3/2022


14-02-2022
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

INTERLEUKINA 6

CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne

 

14.02.2022 – OGŁOSZENIE

14.02.2022 – SWKO

14.02.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

14.02.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

14.02.2022 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

14.02.2022 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

14.02.2022 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

14.02.2022 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

18.02.2022 – PYTANIA I

28.02.2022 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM