Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-18-065UN

28-05-2018

DOSTAWA SUCHEGO ŁADUNKU WODOROWĘGLANU, LINII KRWI I INNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW DO HEMODIALIZY

ZP-18-063UN

24-05-2018

DOSTAWA LEKÓW 14

ZP-18-061UN

24-05-2018

PRANIE BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJ

KSZ/DSM/16/2018

22-05-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE 22.05.2018 – OGŁOSZENIE 22.05.2018 – SWKO 22.05.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 22.05.2018 –Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 22.05.2018 – Załącznik nr 3-5 do SWKO – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach […]

ZP-18-062BN

21-05-2018

DOSTAWA LEKÓW 13

ZP-18-066BN

18-05-2018

 ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH ————————————————————————— 18.05.2018  –  SIWZ     OGŁOSZENIE załączniki do pobrania 24.05.2018  –  odpowiedzi na pytania 29.05.2018  –  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 11.06.2018  –  WYNIKI  

DSP/6/2018

10-05-2018

2018-05-10: Ogłoszenie 2018-05-10: SWKO 2018-05-24: Rozstrzygnięcie konkursu

Zp-18-060BN

09-05-2018

DOSTAWA LEKÓW 12

KSZ/DSM/15/2018

09-05-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE 09.05.2018 – OGŁOSZENIE 09.05.2018 – SWKO 09.05.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 09.05.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 09.05.2018 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 3 09.05.2018 – Załącznik […]

KSZ/DSM/14/2018

08-05-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania histopatologiczne podstawowe, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym; 08.05.2018 – OGŁOSZENIE 08.05.2018 – SWKO 08.05.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 08.05.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 08.05.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie […]

ZP-18-051BN

07-05-2018

WYKONANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH i WYKONAWCZYCH WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

ZP-18-058TK

04-05-2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ RZECZOWEGO SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO: TOMOGRAF KOMPUTEROWY PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA  

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM