Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DDA/1/2019


10-09-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T
z zapewnioną opieką medyczną (pielęgniarka lub ratownik medyczny).

2019-08-30: Ogłoszenie
2019-08-30: SWKO
2019-08-30: Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy
2019-08-30: Załącznik nr 2-4 do SWKO
2019-08-30: Załącznik nr 5 do SWKO – Wzór umowy
2019-08-30: RODO – Załącznik nr 6 do SWKO
2019-09-13: Zmiana terminów
2019-09-23: Ogłoszenie wyników – Ogłoszenie wyników

Pytania proszę kierować na adres konkurs.dda@spskm.katowice.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM