Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/15/2022


07-10-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

ELASTOGRAFIA  WĄTROBY
CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania   medycznego

 

07.10.2022 – OGŁOSZENIE

07.10.2022 – SWKO

07.10.2022 – Załącznik 1– Formularz asortymentowo-cenowy

07.10.2022 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

07.10.2022 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

07.10.2022 – Załącznik nr 6 – Wzór umowy

07.10.2022 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

20.10.2022 – Ogłoszenie wyników

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM