Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/15/2021


27-05-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA LABORATORYJNE

CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

 

27.05.2021 – OGŁOSZENIE

27.05.2021 – SWKO

27.05.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1: Badanie STEC

27.05.2021 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2: Wykrywanie materiału genetycznego wirusa grypy typu A podtypu AH1N1

27.05.2021 – Załącznik nr 3  – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 3: Mutacja czynnika V Leiden; Mutacja 20210 G – A genu protrombiny

27.05.2021 – Załącznik nr 4 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 4: Oznaczenie obecności mutacji D816V w genie KIT

27.05.2021 – Załącznik nr 5 -7 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

27.05.2021 – Załącznik nr 8 – Oświadczenie Oferenta

27.05.2021 – Załącznik nr 9 – Pytania dotyczące standardu HL7

27.05.2021 – Załącznik nr 10 – Wzór umowy

27.05.2021 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

01.06.2021 – PYTANIA I

02.06.2021 – Zmiana terminów

02.06.2021 – PYTANIA II

02.06.2021 – Zmiany do SWKO

08.06.2021 – PYTANIA III

08.06.2021 –Zmiany do SWKO II

10.06.2021 – Unieważnienie konkursu – Pakiet nr 1

18.06.2021 – Ogłoszenie wyników

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM